Sunday, September 16, 2018

Luther: The Pope is not Subject to God's Commandments?

Rome's defenders often voice severe disapproval with Luther's private counsel to Jerome Weller. Weller, a man plagued by despair and depression, was instructed by Luther in a letter to "put the whole law entirely out of our eyes and hearts." A review of this letter and advice can be found here. Older generations of Rome's polemicists typically used the Weller letter to demonstrate Luther was an antinomian. Despite this myth being debunked for centuries, it still circulates in cyberspace, used by not only Rome's defenders, but just about anyone with an an ax to grind against Luther or the Reformation.

I'm so accustomed to seeing this argument against Luther that I was surprised to find a very similar argument being made by Luther himself about the papacy. In his tract, Why the Books of the Pope and His followers Were Burned by Doctor Martin Luther, 1520, the very first reason Luther gives is that they teach the following:
It is not required of the pope and his adherents that they be subject to God's commandments and obey them." He clearly writes this abominable teaching in the chapter 'Solitae", de majoritate et obedientia* where he expounds Peter's words You ought to be subject to every authority, by declaring that St. Peter did not mean himself nor his own successors, but their subjects. [Bertram Lee Wolf, Reformation Writings of Martin Luther Vol. II (London: Lutterworth Press, 1956), p. 78]. 
Did the Papacy really say that they, as an institution, were not subject to God's commands, or was Luther making it up? Who is the true antinominan... Luther or the papacy? Let's take a closer look.

Documentation
The version of this text being utilized was that done by Bertram Lee Wolf. Wolf provides a footnote (*): "A quotation from the corpus juris canonici.... Here the reference is to Solitae, 6, de majoritate et obedientia, tit.33. lib. I." For the same text, Luther's Works likewise references, "Solitae, Decretalium Gregorii IX i. tit. XXXIII: De maioritate et obedientia, cap. 6. Corpus Iuris Canonici, ed. Aemilius Friedberg (Graz, 1955), II, cols. 196–198" (LW 31:385, fn. 2). Both of these sources are referring to Corpus Iuris Canonici, or Canon Law. The particulars being referred to by Luther are the Decretales Gregorii IX. These were ordered by Pope Gregory IX. According to Luther's Works, here was Canon Law as Luther new it:
In Luther’s time canon law consisted of three parts: (1) the Decretum Gratiani, named after the monk Gratian who issued a collection in Bologna in 1150; (2) the Decretalium Gregorii IX. libri quinque, five books named after Pope Gregory IX, who continued the first collection between 1230 and 1234; and (3) the Liber sextus, the “sixth book” issued by Pope Boniface VIII in 1298 as a supplement to the five books. Finally, the extravagantes, and appendix, were added to the whole collection by Clement V in 1313. This addition was also called the “seventh book” (liber septimus) or “Clementine constitutions” (constitutiones Clementinae) (LW 39:281, fn. 34).
Context
I could find no full English translation of this canon law text. This link though includes the section of canon law being referred to by Luther (in Latin). When Luther cites, "Solitae," he appears to be citing the first word of the lengthy paragraph below.  The phrase, "de majoritate et obedientia" is included in the title:

D e c r e t a l i u m
G r e g o r i i  p a p a e  I X
c o m p i l a t i o n i s
 l i b e r  I
 T i t u l u s    X X X I I I
 De maioritate et obedientia.

Capitulum VI.


Imperium non praeest sacerdotio, sed subest, et ei obedire tenetur. Vel sic: Episcopus non debet subesse principibus, sed praeesse. H. d. et est multum allegabile.
Idem illustrissimo Constantinopolitano Imperatori.

Solitae benignitatis affectu +recepimus literas, quas per dilectum filium archidiaconum Durachii, virum providum et fidelem, imperialis nobis excellentia destinavit, per quas intelleximus, quod literae, quas per dilectum filium I. capellanum nostrum, tunc apostolicae sedis legatum, tibi transmisimus, imperio tuo praesentatae fuerant et perlectae. §. 1. Mirata est autem imperialis sublimitas, sicut per easdem nobis literas destinasti, quod te nisi fuimus in nostris literis aliquantulum increpare, licet non increpandi animo, sed affectu potius commonendi quod scripsimus meminerimus nos scripsisse. Huic autem tuae admirationi non causam, sed occasionem praebuit, sicut ex eisdem coniecimus literis, quod legisti, beatum Petrum Apostolorum principem sic scripsisse: «Subditi estote omni humanae creaturae propter Deum, sive regi, tanquam praecellenti, sive ducibus, tanquam ab eo missis, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum.» +Volens enim, de quo nos rationabilius admiramur, imperatoria celsitudo per haec et alia, quae induxit, imperium sacerdotio dignitate ac potestate praeferre, ex auctoritate praemissa triplex trahere voluit argumentum, primum ex eo, quod legitur: «subditi estote;» secundum ex eo, quod sequitur: «regi tanquam praecellenti;» tertium ex eo, quod est adiectum subsequenter: «ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum;» per primum subesse sacerdotium, per secundum imperium praeeminere, per tertium imperatorem tam in sacerdotes quam laicos iurisdictionem, immo etiam gladii potestatem accepisse praesumens. Quum enim et boni quidam sint sacerdotes, et quidam eorum malefactores exsistant, is, qui secundum Apostolum gladium portat ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, in malefacientes presbyteros excessus praesumptos potest ultore gladio vindicare, quum inter presbyteros et alios Apostolus non distinguat. §. 2. Verum si etpersonam loquentis, et eorum, ad quos loquebatur, ac vim locutionis diligentius attendisses, scribentis non expressisses taliter intellectum. Scribebat enim Apostolus subditis suis, et eos ad humilitatis meritum provocabat. Nam si per hoc, quod dixit: «subditi estote,» sacerdotibus voluit imponere iugum subiectionis, et eis praelationis auctoritatem afferre, quibus eos subiectos esse monebat, sequeretur ex hoc, quod etiam servus quilibet in sacerdotes imperium accepisset, quum dicatur: «omni humanae creaturae.» Quod autem sequitur, «regi tanquam praecellenti,» non negamus, quin praecellat imperator in temporalibus illos duntaxat, qui ab eo suscipiunt temporalia. Sed Pontifex in spiritualibus antecellit, quae tanto sunt temporalibus digniora, quanto anima praefertur corpori, licet non simpliciter dictum fuerit: «subditi estote,» sed additum fuerit: «propter Deum,» nec pure sit subscriptum: «regi praecellenti,» sed interpositum forsitan fuit non sine causa, «tanquam.» Quod autem sequitur: «ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum,» intelligendum non est, quod rex vel imperator super omnes et bonos et malos gladii acceperit potestatem, sed in eos solummodo, qui utentes gladio eius sunt iurisdictioni commissi, +iuxta quod Veritas ait: «Omnes, qui acceperint gladium, gladio peribunt.» Non enim potest aut debet quisquam servum alterius iudicare, quum servus domino suo secundum Apostolum stet aut cadat. Ad id etiam induxisti, quod, licet Moyses et Aaron secundum carnem fratres exstiterint, Moyses tamen princeps populi, et Aaron sacerdotii potestate praeerat, et Iesus successor ipsius imperium in sacerdotes accepit. David quoque rex Abiathar pontifici praeeminebat. Ceterum licet Moyses dux populi fuerit, fuit etiam et sacerdos, qui Aaron in sacerdotem unxit, et cui Propheta sacerdotium recognoscens: «Moyses» inquit «et Aaron in sacerdotibus eius.» Quod vero de Iesu, id est Iosue, ad commendandam praelationem eius scripsisti, magis secundum spiritum, quam literam debet intelligi, quia secundum Apostolum litera occidit, spiritus autem vivificat, pro eo, quod ipse veri Iesu figuram expressit, qui populum suum in terram promissionis induxit. David etiam quamvis diadema regium obtineret, Abiathar sacerdoti non tam ex dignitate regia, quam auctoritate prophetica imperabat. Verum quicquid olim fuerit in veteri testamento, nunc aliud est in novo, ex quo Christus factus est sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, qui se non ut rex, sed ut sacerdos in ara crucis hostiam obtulit Deo Patri, per quam genus redemit humanum, circa illum praecipue, qui successor est Apostoli Petri et vicarius Iesu Christi. §. 3. Potuisses autem praerogativam sacerdotii ex eo potius intelligere, quod dictum est: non a quolibet, sed a Deo; non regi, sed sacerdoti; non de regia stirpe, sed de sacerdotali prosapia descendenti, de sacerdotibus videlicet, qui erant in Anathot: «Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et dissipes, aedifices et plantes» +Dictum est etiam in divina lege: «Diis non detrahes, et principem populi tui non maledices» quae sacerdotes regibus anteponens istos Deos et alios principes appellavit. §. 4. Praeterea nosse debueras, quod fecit Deus duo magna luminaria in firmamento coeli; luminare maius, ut praeesset diei, et luminare minus, ut praeesset nocti; utrumque magnum, sed alterum maius, quia nomine coeli designatur ecclesia, iuxta quod Veritas ait: «Simile est regnum coelorum homini patri familias, qui summo mane conduxit operarios in vineam suam.» Per diem vero spiritualis accipitur, per noctem carnalis secundum propheticum testimonium: «dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam.» Ad firmamentum igitur coeli, hoc est universalis ecclesiae, fecit Deus duo magna luminaria, id est, duas magnas instituit dignitates, quae sunt pontificalis auctoritas, et regalis potestas. Sed illa, quae praeest diebus, id est spiritualibus, maior est; quae vero [noctibus, id est] carnalibus, minor, ut, quanta est inter solem et lunam, tanta inter pontifices et reges differentia cognoscatur. Haec autem si prudenter attenderet imperatoria celsitudo, non faceret aut permitteret venerabilem fratrem nostrum Constantinopolitanum patriarcham, magnum quidem et honorabile membrum ecclesiae, iuxta scabellum pedum suorum in sinistra parte sedere, quum alii reges et principes archiepiscopis et episcopis suis, sicut debent, reverenter assurgant, et eis iuxta se venerabilem sedem assignent. +Nam et piissimus Constantinus quantum honoris exhibuerit sacerdotibus, tua sicut credimus, discretio non ignorat. §. 5. Nos autem etsi non increpando scripserimus, potuissemus tamen rationabiliter increpare, +quum B. Paulus Apostolus episcopum instruens ad Timotheum scripisse legatur. «Praedica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.» Non enim os nostrum debet esse ligatum, sed patere debet ad omnes, ne secundum propheticum verbum simus canes muti, non valentes latrare. Unde correctio nostra tibi non debuit esse molesta, sed magis accepta, quia pater filium, quem diligit, corripit, et Deus quos amat arguit et castigat. Debitum igitur pastoralis officii exsequimur, quum obsecramus, arguimus, increpamus, et non solum alios, sed imperatores et reges opportune et importune ad ea studemus inducere, quae divinae sunt placita voluntati. §. 6. Nobis autem in B. Petro sunt oves Christi commissae; dicente Domino: «Pasce oves meas,» non distinguens inter has oves et alias, ut alienum a suo demonstraret ovili, qui Petrum et successores ipsius magistros non recognosceret et pastores; ut illud tanquam notissimum omittamus, quod Dominus dixit ad Petrum, et in Petro dixit ad successores ipsius: «Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis etc.,» nihil excipiens, qui dixit: «quodcunque.» +Verum his diutius insistere nolumus, ne vel contendere videamur, vel in huiusmodi delectari, quum, si gloriari expediat, non in honore, sed in onere, non in magnitudine, sed in sollicitudine sit potius gloriandum, quum et Apostolus in infirmitatibus glorietur. Novimus esse scriptum: «Omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur;» et iterum: «Quanto maior es, humilia te in omnibus;» et alibi: «Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.» Propter quod exaltationem nostram in humilitate ponimus, et humilitatem nostram exaltationem maximam reputamus. Unde etiam servos non solum Dei, sed etiam servorum Dei nos esse scribimus et fatemur, et tam sapientibus quam insipientibus secundum Apostolum sumus debitores. §. 7. Utrum autem imperatoriam excellentiam ad bonum et utile per literas nostras duxerimus invitandam, utrum tibi iusta suggesserimus et honesta, tua sollicitudo discernat, quum non nisi ad utilitatem ecclesiae et terrae Hierosolymitanae subsidium nos te meminerimus invitasse. [Inspiret igitur etc.


Conclusion
At first, it appears that Luther first overstates what this text actually says. He says, "The pope and his men are not bound to be subject and obedient to God's commands" (LW 31:385). Left like this, the actual text from Canon Law does not support this, so Luther would be guilty of misusing the text. The text is not saying that the pope and papacy are not subject to all of God's commands found in Scripture, like for instance, the Decalogue. Luther though refines his point and explains which command he means:
He records this atrocious teaching clearly in the chapter where he explains the words of St. Peter, who says, "Be subject to every human institution," [1 Peter 2:13] thus: St. Peter did not thereby refer to himself or his successors, but rather to his subjects" (LW 31:385).
The text does comment on the application of 1 Peter 2:13 ("Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme..."), and says that the secular government is not above the pope and papacy in regard to authority. The Papacy need not obey secular authorities. In essence, this is a denial of a Biblical commandment, and accordingly, against God's law. The text states, "Imperium non praeest sacerdotio, sed subest, et ei obedire tenetur," and also:
Huic autem tuae admirationi non causam, sed occasionem praebuit, sicut ex eisdem coniecimus literis, quod legisti, beatum Petrum Apostolorum principem sic scripsisse: «Subditi estote omni humanae creaturae propter Deum, sive regi, tanquam praecellenti, sive ducibus, tanquam ab eo missis, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum... 
...Verum si etpersonam loquentis, et eorum, ad quos loquebatur, ac vim locutionis diligentius attendisses, scribentis non expressisses taliter intellectum. Scribebat enim Apostolus subditis suis, et eos ad humilitatis meritum provocabat. Nam si per hoc, quod dixit: «subditi estote,» sacerdotibus voluit imponere iugum subiectionis, et eis praelationis auctoritatem afferre, quibus eos subiectos esse monebat, sequeretur ex hoc, quod etiam servus quilibet in sacerdotes imperium accepisset, quum dicatur: «omni humanae creaturae.» Quod autem sequitur, «regi tanquam praecellenti,» non negamus, quin praecellat imperator in temporalibus illos duntaxat, qui ab eo suscipiunt temporalia. Sed Pontifex in spiritualibus antecellit, quae tanto sunt temporalibus digniora, quanto anima praefertur corpori, licet non simpliciter dictum fuerit: «subditi estote,» sed additum fuerit: «propter Deum,» nec pure sit subscriptum: «regi praecellenti,» sed interpositum forsitan fuit non sine causa, «tanquam.» Quod autem sequitur: «ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum,» intelligendum non est, quod rex vel imperator super omnes et bonos et malos gladii acceperit potestatem, sed in eos solummodo, qui utentes gladio eius sunt iurisdictioni commissi...
Luther went on to provide a number of other reasons taken from canon law as to why he had it burned. That Luther burned papal documents was in response to the bonfires that burned his books.  John Warwick Montgomery stated that Rome's defender Hartmann Grisar "...argued that his symbolic burning of the canon law reflected a deep-seated antinomianism on the Reformer’s part: Luther was allegedly jettisoning law in favor of personal, individual spiritual experience" (Luther and Canon Law, Bibliotheca Sacra, 158, 218). I don't know where Grisar actually stated that, but it would not surprise me.  Montgomery counters, 
Luther was anything but a sixteenth-century charismatic mystic opposing the ordered structure of corporate Christianity to his inner spiritual vision. What led Luther to desire that the existing canon law be “utterly blotted out” was his studied conviction that the canon law of his day functioned chiefly to support a theologically corrupt church authority that operated at cross-purposes to the gospel itself ( Luther and Canon Law. Bibliotheca Sacra, 158, 223–224).

No comments: